logo  
         
         
 

SIA "EDLINK" ir noslēgusi līgumu ar SIA "Baltcom" par EDLINK klientu līgumu saistību nodošanu Baltcom un to, ka turpmāk interneta pakalpojumus EDLINK klientiem sniegs Baltcom.

Jūs tiksiet automātiski novirzīti uz Baltcom mājas lapu pēc 20 sekundēm. Lai nokļūtu tur uzreiz, spiediet pogu "Turpināt".

 
         
       
         
         
   

ООО «EDLINK» заключило договор с ООО «Baltcom» о передаче Baltcom договорных обязательств клиентов EDLINK и, что в дальнейшем услуги интернета клиентам EDLINK будет оказывать Baltcom.

Вы будете автоматически перенаправлены на домашнюю страницу Baltcom через 20 секунд. Чтобы сразу попасть туда, нажмите кнопку «Продолжить».